Strona główna » Dla Mieszkańców » Gospodarka odpadami komunalnymi » Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

odpady komunalne zmieszane:

zabudowa jednorodzinna:  raz w tygodniu
zabudowa wielorodzinn
a: co najmniej dwa razy w tygodniu
nieruchomości niezamieszkałe
, na których powstają odpady: co najmniej jeden raz w tygodniu

odpady pochodzące z selektywnej zbiórki:

(odpady z papieru, szkła, tw. sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych)
- w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na rok 2017 dotyczącego odbioru odpadów komunalnych spowodowało, ze w okresie maj-wrzesień 2017 r. segregowane odpady komunalne będą odbierane dwa razy w miesiącu.

- w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz w tygodniu

- odpady zielone - od 1 kwietnia do 31 października, w terminie 3 dni roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (16 621 63 87).

HARMONOGRAM NA 2019 ROK

Poniżej w załączniku znajduje się zbiorczy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta Jarosławia w 2019 roku.
W zestawieniu tabelkowym znajduje się informacja o rocznych terminach odbioru odpadów komunalnych:

- zmieszanych,
- surowców wtórnych,
- zużytego kompletnego sprzętu RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych, opon,
- odpadów zielonych po wcześniejszym zgłoszeniu (16 621 63 87).

 

* Harmonogram dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz firm z odbiorem odpadów 1/2 raz w tygodniu.
Odbiór odpadów zmieszanych z innych nieruchomości i firm (z częstotliwością inną niż 1 raz w tygodniu) po uzgodnieniu z operatorem odbioru odpadów na terenie miasta Jarosławia - PGKiM w Jarosławiu Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163, tel. 16 621 63 87.