Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2014
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Jarosławy 2014

Kapituła Honorowych Nagród Burmistrza Miasta - Jarosławy 2014 r.  przyznała 7 statuetek.

 

Kategoria: Oświata

Janina Szajny - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu

Kieruje publicznym przedszkolem w Jarosławiu, które wykorzystuje w działalności edukacyjnej koncepcję pedagogiczną Marii Montessori. To wyjątkowy w polskich warunkach przykład publicznej a nie  prywatnej placówki przedszkolnej stosującej to podejście wychowawcze.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki Montessori oraz odbyła praktykę pedagogiczną w placówkach montessoriańskich w Holandii, które w decydującym stopniu przyczyniły się do rozwoju przedszkola w kontekście pedagogiki montessoriańskiej. W 1994 roku podjęła szczególną inicjatywę na rzecz rozwoju miejskiego przedszkola wdrażając system pedagogiczny pod nazwą „Twórcza adaptacja pedagogiki Montessori". Wdrożona przez panią Janinę Szajny nowatorska metoda nauczania dzieci jest osiągnięciem pedagogicznym wielkiego formatu. Efekty edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze pracy z dziećmi były wielokrotnie prezentowane nauczycielom, studentom uczelni pedagogicznych naszego regionu. Pani dyrektor jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi. Pełni rolę dyrektora przedszkola z ogromnym zaangażowaniem, ale też głębokim rozumieniem tej roli.

Pani Janina Szajny współtworzy wraz z zespołem szczególną kulturę przedszkola. Prowadzi stałą wymianę doświadczeń z placówkami tego typu działającymi w kraju i za granicą. Szczególny wkład pracy pani dyrektor w przygotowanie strony internetowej przedszkola zaowocował nawiązaniem współpracy z Finlandią, Szwajcarią, Francją i Niemcami. Pani dyrektor przyczyniła się w znaczący sposób do promowania Jarosławia poza granicami kraju w zakresie edukacji i wychowania dzieci. W okresie minionych lat gościła i prowadziła szkolenia, warsztaty, zajęcia w ramach kursu Montessori dla różnych grup pracowników oświaty, studentów, pracowników świata nauki, pracowników samorządowych a także wygłaszała referaty na wielu konferencjach i seminariach. Wychowankowie pani Janiny Szajny mają znaczne osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich. Pani dyrektor jest zaangażowana w pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych na rzecz wyposażenia przedszkola w specyficzne pomoce edukacyjne montessoriańskie. „Doświadczenie świata" to zrealizowany projekt edukacyjny dofinansowany przez Fundację „ROSA". Jest to program o charakterze edukacyjnym i poznawczym. Na urządzenie w przedszkolu sali zabaw pozyskała 25 tys. zł. Napisała również wniosek o dotację na realizację projektu „Nasz piękny świa t- zostań przyjacielem przyrody". W ramach tego programu zrealizowano ścieżkę edukacyjną przy ogrodzie przedszkolnym.

Pani Janina Szajny posiada wybitny dorobek nowatorski. Jest inicjatorką wspaniałych wydarzeń kulturalnych w przedszkolu i środowisku lokalnym. W 2014 roku została zwyciężczynią I edycji konkursu ogłoszonego przez miesięcznik „Dyrektor szkoły" i kwartalnik „Przed Szkołą" otrzymując tytuł Super Dyrektora Przedszkola.

 

Kategoria: Sport

Uczniowski Klub Sportowy „Tramp"

Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP" działa przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu od 2001 roku. Od kilku lat da się zauważyć jego dynamiczny rozwój, a szczególnie prężnie rozwijającą się w nim sekcję łuczniczą. Prezesem TRAMP-u jest Krzysztof Czerkas. Młodzi sportowcy, dzięki profesjonalnym treningom prowadzonym przez trenera Wiesława Kutyłę, swojej ciężkiej pracy i pasji mogą pochwalić się wieloma sukcesami oraz wysokimi wynikami w tej dziedzinie sportu.

Od pięciu lat wychowankowie jarosławskiego TRAMP-u walczą o medale Mistrzostw Polski w kategorii młodzików, a od trzech lat również w kategorii Juniorów Młodszych.

Pierwszym, znaczącym sukcesem było wywalczenie w 2011 roku drużynowego srebrnego medalu w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w Żywcu. W 2012 roku z otwartych torów Mistrzostw Polski Młodzików w Zawadce koło Wadowic drużyna Młodzików Trampu powróciła z brązowym medalem. Indywidualnie kilku zawodników sekcji łuczniczej uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Rok później młodzi jarosławianie czterokrotnie stanęli na podium Mistrzostw Polski. Zdobyli wtedy dwa srebra i dwa brązy.

Ten rok przyniósł sekcji łuczniczej grad medali wywalczonych na czterech arenach Mistrzostw Polski. To również zdobyte pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski w czterech kategoriach. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Dąbrowie Tarnowskiej zdobyła drużyna chłopców w składzie: Jakub Siwoń, Paweł Robaczyński, Ryszard Topolnicki i Sebastian Wasio. Również na tych zawodach indywidualny tytuł Wicemistrza Polski Juniorów Młodszych wywalczył Jakub Siwoń. Ten sam zawodnik podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Nowej Rudzie zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na odległość 60 m. Kolejne medale to zasługa młodzików, zarówno na zawodach halowych, jak i torach otwartych. W tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w Teresinie, Mistrzynią Polski została Jagoda Siry oraz nasza para klubowa w kategorii mikst: Natalia Marcinkiewicz i Adrian Oczkowski. Wicemistrzostwo Polski wywalczyła również drużyna dziewcząt w składzie: Natalia Marcinkiewicz, Jagoda Siry i Joanna Gilowska. W tych zawodach brązowy medal w kategorii indywidualnej zdobyła także Natalia Marcinkiewicz oraz druga klubowa para mikstowa w składzie: Jagoda Siry i Piotr Robaczyński.

Zawody o tytuł Mistrza Polski w 2014 roku okazały się dla jarosławskich łuczników bardzo udane. Najlepiej spisały się łuczniczki zdobywając Mistrzostwo Polski Młodziczek, tym samym pokonując rywalki z Krakowa, Kielnarowej, Gdańska oraz Kołobrzegu. Znakomity występ zanotowała liderka jarosławskiej drużyny Natalia Marcinkiewicz, która oprócz drużynowego Mistrzostwa została podwójną Wicemistrzynią Polski. Ostatni brązowy medal dla jarosławskiego TRAMPU wywalczyła koleżanka Natalii ze szkolnej ławki Agata Osuch zostając drugą Wicemistrzynią Polski na odległość 30 m.

Znakomite wyniki jarosławskich łuczników nie umknęły trenerowi kadry Polski, efektem czego było powołanie na zgrupowania Kadry Polski Jakuba Siwonia oraz nadanie mu przez Komisję Sportowo-Licencyjną Polskiego Związku Łuczniczego klasy mistrzowskiej.

Dzięki działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS TRAMP uczniowie jarosławskich szkół mają zapewniony wszechstronny rozwój, możliwość regularnych treningów, doskonalenie własnych umiejętności, w oparciu o nowoczesne metody treningowe. Ponadto odkryli swoje talenty i ze znakomitym efektem rozwijają swoją pasję, jaką jest łucznictwo sportowe, a zarazem promują miasto Jarosław w całej Polsce. 

 

Kategoria: Oświata

Szkoła Podstawowa nr 4 im Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

W tym roku placówka ta świętowała jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Najstarsze dokumenty zachowane w szkole mówią o jej początkach sięgających 1918 roku. Przez okres międzywojenny, okupację hitlerowską i lata powojenne losy szkoły były różne. Zmieniały się budynki szkolne, jej dyrektorzy i pracownicy, a nawet nazwa szkoły widoczna na pieczęciach wielu dokumentów. W 1999 roku, jak we wszystkich placówkach oświatowych, rozpoczął się proces wdrażania nowego systemu nauczania i wychowania. W tymże roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani Filomena Górecka - Bedla, która z ogromnym poświęceniem, ofiarnością i zaangażowaniem kieruje szkołą do dziś, służąc radą i pomocą wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom. Jej ogromna wiedza, autorytet wśród nauczycieli oraz prężne działania menadżerskie i pedagogiczne mają ogromny wpływ na wizerunek dzisiejszej „Czwórki" jako szkoły nowoczesnej, ale z bogatymi tradycjami.

Jarosławska „czwórka" jest instytucją demokratyczną, w której każdy uczeń ma prawo decydować o jej losach.
Tradycją już stały się sejmiki szkolne, podejmujące debaty poświęcone ważnym problemom uczniów i ich środowiska. W szkole funkcjonuje również Rzecznik Praw Ucznia - nauczyciel wybierany przez społeczność uczniowską w demokratycznych wyborach.
Motywacją do nauki i pracy dla wszystkich uczniów są możliwe do osiągnięcia różnorodne tytuły i wyróżnienia: Złoty Absolwent, Primus Inter Pares (Najlepszy Wśród Równych), Ambasador,  Najlepszy Sportowiec.  

Dumą zarówno nauczycieli jak i uczniów tej szkoły są wysokie lokaty zdobywane w konkursach interdyscyplinarnych z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo matematycznych, językowych, zarówno na szczeblu szkolnym jak i wojewódzkim. Uczniowie „czwórki" zdobywają również laury w konkursach „Mistrz Matematyki", a piątoklasiści -
w miejskim konkursie „Krok przed metą". Poszczycić się też mogą wysokimi osiągnięciami w konkursach artystycznych, zarówno muzycznych jak i plastycznych.
Młodzi sportowcy reprezentują szkołę w zawodach na szczeblu miasta, rejonu i województwa osiągając wysokie lokaty. Tylko w 2014 roku szkoła zdobyła I miejsca w trójboju chłopców, turnieju o Puchar Przechodni, Turnieju Ringo, w konkursie „Baw się razem z nami", wieloboju gimnastycznym dziewcząt, w pływaniu stylem dowolnym chłopców i halowym turnieju piłki nożnej.  

Wszyscy nauczyciele w szkole realizują programy, projekty i przedsięwzięcia autorskie, które pozwalają poszerzyć ofertę edukacyjną. Wieloaspektowa tematyka podejmowanych działań edukacyjno-wychowawczych umożliwia uczniom zdobywanie umiejętności ponadprzedmiotowych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu „czwórki" na każdej płaszczyźnie było zdobycie certyfikatu „Szkoła z klasą" w 2003 roku. Ponadto szkoła została odznaczona  „Odznaką Honorową Sybiraka", posiada także certyfikaty „Szkoły bez przemocy", „Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz „Certyfikat Dobroczynności".

Doskonale wyposażone sale dydaktyczne, pracownie informatyczne, Internet, radiowęzeł, Centrum Multimedialne, sprawiają, że mimo niżu demograficznego jarosławską „czwórkę" wybiera duża liczba uczniów.

 

Kategoria: Rewaloryzacja zabytków

Siostra Barbara Marta Dendor

Od 2008 (z krótką przerwą) do chwili obecnej pełni funkcję przeoryszy klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Od pierwszych dni posługi w naszym mieście, zaangażowana w dzieło zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego jarosławian - w proces ratowania i utrzymania we właściwym stanie dużej części zabytkowego założenia benedyktyńskiego.

W 2008 r. rozpoczęła gruntowny remont klasztoru i zabudowań gospodarczych wzdłuż muru obronnego opactwa, a wraz z nim starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. Z determinacją i poświęceniem prowadzi wszystkie sprawy związane z dokumentacją techniczną, decyzjami konserwatorskimi i pozwoleniami na budowę, wyborem wykonawców, realizacją robót budowlanych i konserwatorskich. W 2010 roku podjęła odważną decyzję dotyczącą remontu i adaptacji zrujnowanych budynków dawnej rezydencji kapelanów i dewotek z XVIII wieku. Rozpoczynając od badań konserwatorskich i architektonicznych, przez projekty, do kompleksowego remontu kilku budynków krok po kroku działa na rzecz przywracania zabytkom ich dawnej świetności.

W styczniu 2011 r. doprowadziła do założenia strony internetowej: zrób mały krok pl promującej jarosławskie dziedzictwo benedyktyńskie i będącej drogą do zdobywania środków na ratowanie klasztornych zabudowań. Obecnie prowadzi kolejną akcję mającą na celu przede wszystkim remont dawnej rezydencji kapelanów i adaptację budynku na „Mikołajowe Przedszkole". Działa już nowa odsłona strony zrób mały krok pl dzieci, wspierającej dzieło remontu tzw. kapelanówki.

W ciągu sześciu lat udało się Siostrze Barbarze Dendor dokonać gruntownego remontu klasztoru SS. Benedyktynek, wraz z całą infrastrukturą techniczną, remontu budynków przy murze od strony baszty bramnej z adaptacją na cele mieszkalno - gościnne oraz kompleksowego remontu wraz z urządzeniem wnętrza dawnej rezydencji dewotek, której została przywrócona pierwotna funkcja. Pełni on rolę domu gościnnego. Poza tym, staraniem Siostry Barbary zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w obrębie założenia klasztornego, obejmujące usuwanie samosiewów, obumarłych i nadłamanych gałęzi, formowanie koron drzew.

Realizacja wspomnianych projektów czy remontów możliwa była dzięki wielu ludziom dobrej woli i instytucjom, ale przede wszystkim dzięki determinacji i odwadze siostry Barbary.  Niewątpliwie dzieło ratowania kulturowego dziedzictwa benedyktynek i Jarosławia będzie służyło kolejnym pokoleniom.

 

Kategoria: Przedsiębiorczość

Dorota i Jerzy Steccy

Jarosławskie winnice zostały założone w 2003 roku. Porywając się do realizacji tego pomysłu, rodzina Steckich chciała nawiązać do jednej z wielu tradycji jakie istniały w naszym historycznym mieście. Mamy tu na myśli handel winem oraz niewielką jego produkcję na terenach obecnego powiatu. W jarosławskim Rynku, na ulicy Grodzkiej, w starych zabytkowych kamienicach nr 2 i nr 6 do dnia dzisiejszego zachowane są w bardzo dobrym stanie oryginalne piwnice, w których były niegdyś składy win węgierskich. To właśnie w naszych piwnicach węgierskie wina nabierały ostatecznego kształtu i bukietu, a po okresie dojrzewania były transportowane rzeką San na północ przez Gdańsk do Skandynawii. Mieszkańcy Jarosławia uprawiali winnice na Węgrzech w okolicach Tokaju i wnieśli duży wkład w wartość tych win. Do dzisiaj znane jest powiedzenie, że „...Węgrzyn rodzi w Tokaju a dojrzewa w Jarosławiu..." i to jest chyba najlepsza rekomendacja i powód aby tę tradycję reaktywować z nieliczną modyfikacją i całkowicie przenieść na grunt pomysłu Państwa Steckich. Rodzina Steckich postanowiła przystąpić do realizacji tego pomysłu. Szukanie literatury, udział w szkoleniach krajowych oraz zagranicznych, udział w licznych konkursach, wystawach, degustacjach w tym krótkim okresie dały  potwierdzenie, że obrali dobrą drogę do realizacji pomysłu oraz, że w warunkach klimatycznych jakie panują na naszym terenie, możliwa jest, choć bardzo utrudniona produkcja przyzwoitych win gronowych. Przekonali się o tym biorąc udział w konkursach krajowych podczas corocznych Konwentów Winiarzy Polskich oraz Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle, gdzie zauważono oraz doceniono wina z winnic Państwa Steckich. Właściciel należy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Brał udział w programach: - „Podkarpackie winnice", - „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia", - „Podkarpacki Szlak Winnic".

W winnicy Państwa Steckich enoturyści są zawsze mile widziani, a produkowane tam wino używane jest do celów kulinarnych i rozrywkowych, nie tylko dla gospodarzy i ich przyjaciół. Każdy może liczyć na zwiedzanie winnicy, degustację wybornych serów i miejscowego wina. Jak mówią gospodarze: najważniejsze by było miło i wesoło.  Sztandarową propozycją gospodarzy są jednak organizowane w winnicy warsztaty fotograficzne i plastyczne. Dla chętnych organizują też wycieczki krajoznawcze po okolicy i w Bieszczadach.

Jarosławskie wino, to znany nie tylko w kraju regionalny wyróżnik, który doskonale współgra ze strategią rozwoju i promocją województwa. Zyskało już wysoką rangę, cenioną i rozpoznawalną przez smakoszy wina, zbiera laury i medale na międzynarodowych konkursach winiarskich. Tutejsze winnice stają się magnesem przyciągającym turystów szukających niebanalnej oferty, otwartych na innowacyjność i regionalne nowinki. O markę jarosławskiego wina dbają pasjonaci, ludzie którzy w rozwój winiarstwa wkładają nie tylko spore pieniądze, ale i serce. I robią to z przekonaniem, że warto.

 

Kategoria Oświata

Zespół Szkół  Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu

Szkoła ta może poszczycić się w Jarosławiu swoją 90-letnią historią i tradycją. Początkowo była to Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkoły Handlowej w Jarosławiu. Dziś jest to Zespół Szkół  Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.

Od początku jej istnienia mury tej szkoły opuściło 12 688 absolwentów. Dyrektorem od 2009 roku jest pani Marta Kurpiel.

Obecnie w „ekonomiku" uczy się 624 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach: kryminologia, przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo drogowe, technik ekonomista, technik handlowiec, przedstawiciel handlowy, handel zagraniczny i sprzedawca. Co roku otwierają się nowe możliwości dla chcących pobierać naukę w tej szkole.

Mocną stroną tej szkoły jest kadra wykwalifikowanych nauczycieli, którzy wielokrotnie doprowadzili uczniów do najwyższych sukcesów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach.

Szkoła Ekonomiczna aktywnie uczestniczy w życiu miasta i powiatu, należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie i jest Szkołą Kluczowych Kompetencji, realizując trzyletni unijny projekt. W Warszawie została uhonorowana tytułem „Przedsiębiorczej Szkoły". Wychodząc naprzeciw szybko rozwijającej się gospodarce, dostosowując się do nowych przepisów Unii Europejskiej i analizując rynek pracy, na bieżąco zmienia swoje oblicze. By być nowoczesną i atrakcyjną placówką, otwiera nowe typy szkół i zmienia profile. Uczniowie prężnie działają w kołach zainteresowań, młodzież uczestniczy również w wielu akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych w mieście. Uczniowie tej szkoły tworzą Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, działają w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym im. Mieczysława Orłowicza. Odrębną dziedziną aktywności jest praca na rzecz miasta i środowiska w ramach imprez kulturalnych, charytatywnych, społecznych i sportowych. Uczniowie odnoszą sukcesy  w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Zespół Szkół  Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej jest dynamicznie rozwijającą się placówką naukową działającą w myśl zasady, że dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.

 

Kategoria: Aktywność społeczna

Fundacje Velux

Od lipca 2014 roku 32 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i wielorakimi sprzężeniami m.in. z autyzmem, epilepsją, zaburzeniami narządu ruchu, wzroku, słuchu czy też mowy uczestniczy w treningach samodzielności, które odbywają się w ramach innowacyjnego projektu pn. „Trening samodzielności - drogą do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną".

Na realizację tego projektu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu pozyskało blisko 3 mln zł od duńskich Fundacji Velux.

Już w 1965 r. założyciel firmy Villum Kann Rasmussen sformułował założenia firmy modelowej, pierwszą i nadal aktualną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacje charytatywne VELUX, które są właścicielem firmy, przeznaczają znaczną część wypracowanych przez nią zysków na projekty naukowe, kulturalne i społeczne a także poszukują aktywności dla osób starszych lub wykluczonych społecznie na rynkach na których działa firma.
W Polsce od 2003 r. na cele charytatywne i społeczne przekazały one łącznie ponad 60 mln zł.  Wsparcie trafiło między innymi do Fundacji Barka, Fundacji Dzieci Niczyje oraz SOS Wioski Dziecięce, Polskiego Czerwonego Krzyża, a ostatnio 3 mln zł do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.

Środki te, pozwoliły na wybudowanie w Jarosławiu w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Samodzielności, w którym osoby z upośledzeniem umysłowym nabywają oraz wzmacniają już posiadane umiejętności w zakresie prowadzenia samodzielnego niezależnego życia. Każdego tygodnia z nauki niezależności korzysta 8 osób, a w codziennych zmaganiach towarzyszy im czterech asystentów. Uczestnicy mają do swojej dyspozycji indywidualne pokoje z łazienkami oraz wspólną przestrzeń dzienną i gospodarczą.

Prowadzenie działań mających na celu wspieranie uczestników projektu, stało się możliwe dzięki zakończeniu inwestycji polegającej na wybudowaniu i wyposażeniu nowoczesnego budynku. W jego części powstały również: pracownia aktywizacji zawodowej, w której wytwarzane są podpałki K-LUMET oraz sala konferencyjna umożliwiająca spotkania m.in. ruchu self-adwokatów. Sala przeznaczona jest do organizacji konferencji, zebrań, warsztatów,  szkoleń i innych spotkań na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Sala mieści 120 osób.

Pozyskanie środki dają możliwość dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w godnych, spełniających wszelkie standardy warunkach doświadczać codzienności i dzięki temu coraz pełniej korzystać z życia społecznego.

Współpraca z duńskimi fundacjami Velux zwraca również uwagę lokalnych przedsiębiorców na społeczną odpowiedzialność biznesu. Swoim przykładem pokazuje, że warto, by część wypracowanych zysków powracała do społeczeństwa, w którym firma prosperuje i miała wpływ na poprawę warunków, wspierała projekty społeczne.