Strona główna » Dla Mieszkańców » Gospodarka odpadami komunalnymi » Nowości
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nowości

Od 1 marca 2020 r. zmiana stawki za śmieci

Od 1 marca 2020 r. na terenie miasta Jarosławia obowiązuje nowa stawka opłaty określona Uchwałą nr Nr 241/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz OBOWIĄZKOWO segregowanie odpadów komunalnych! 

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stawka:

  • 26,00 zł/m-c za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości
  • 50% zniżki dla rodzin wielodzietnych
  • 1 zł zniżki/os. dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy założą przydomowy kompostownik

Niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie skutkowało koniecznością zapłaty dwukrotności stawki podstawowej, czyli 52 zł miesięcznie od mieszkańca.

Informacji również w zakładce OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Od 1 marca 2019 r. nowe stawki za śmieci

Od 1 marca 2019 r. na terenie Jarosławia obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą nr Nr 41/V/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2019 roku stawki wynoszą:

 

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

  • 15,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (segregowanie śmieci)
  • 25,00 zł m-c, za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (niesegregowanie śmieci)

50% zniżka dotyczy rodzin wielodzietnych.

Więcej informacji w zakładce OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE


 

 

Segregacja odpadów od 1 lipca 2017 r.

1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, wejdzie w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory będziemy dzielić odpady na cztery frakcje.

 

Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony pojemnik/worek), żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji. 

Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci.

Można je pobrać ze strony: WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW.

 


NA TERENIE JAROSŁAWIA odpady komunalne w systemie selektywnym są zbierane w podziale na:

 

  • papier
  • szkło
  • plastik i metale
  • odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne części roślin), jako część odpadów ulegających biodegradacji

Podobnie jak do tej pory, do pojemnika/worka niebieskiego dajemy papier, do zielonego - szkło, do żółtego - metale i tworzywa sztuczne, brązowego lub innego własnego - odpady zielone.

Pozostałe odpady ulegające biodegradacji (odpady spożywcze, kuchenne) będą odbierane w terminie późniejszym, w związku z brakiem odpowiedniej instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w Regionie Wschodnim, do którego zaliczono miasto Jarosław w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Część odpadów ulegających biodegradacji można wykorzystać do kompostowania przydomowego.

 


Dlaczego segregacja jest taka ważna?

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem. Na przykład z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki, czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Segregowanie odpadów przynosi także korzyści finansowe - segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy.

Dzięki recyklingowi zmniejszamy ponadto zużycie surowców, których zasoby są ograniczone oraz zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Szczegółowe informacje nt. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który będzie obowiązywały od 1 lipca 2017 r., dostępne są TUTAJ.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów