Strona główna » Dla Mieszkańców » Parkowanie na rynku - konsultacje społeczne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Parkowanie na rynku - konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie parkowania na rynku

Przeprowadzone w dniach 1 czerwca – 4 lipca 2017 r. konsultacje potwierdziły duże zainteresowanie ich tematyką. Formularze konsultacyjne wypełniło 480 osób, w tym 263 przez internet. Do urzędu wpłynęły również stanowiska na piśmie wyrażone przez środowisko kupców z Hali Targowej oraz Radę Dzielnicy Nr 1 w Jarosławiu. Wyniki konsultacji burmistrz Waldemar Paluch zaprezentował podczas zwołanej w środę, 26 lipca, konferencji prasowej.

 

Uzyskane w konsultacjach wyniki pokazują zróżnicowanie poglądów co do kierunków rozwiązania problemu parkowania na rynku.  Najwięcej, bo aż 162 odpowiedzi uzyskano w punkcie E, mówiącym o "innych propozycjach". 136 głosów zebrała propozycja całkowitego zakazu parkowania na rynku. W opozycji do niej, 102 osoby wyraziło wolę, by w obecnych zasadach parkowania nie wprowadzać żadnych zmian. Więcej informacji o wynikach znajdą Państwo w pliku poniżej.

"Żaden z proponowanych w formularzu konsultacyjnym sposobów rozwiązania problemu nie uzyskał 50% głosów. W takiej sytuacji należało dokładnie przeanalizować wyniki konsultacji i poszukać rozwiązania, które będzie akceptowalne dla możliwie największej części mieszkańców" - wyjaśnia burmistrz.

Włodarz zaproponował wprowadzenie zakazu parkowania wokół pl. Św. Michała i części rynku od strony Kamienicy Orsettich w weekendy i święta, w sobotę od godz. 15.00 do poniedziałku do godz. 6 rano. Pomysł zyskał aprobatę przedsiębiorców, gdyż ograniczenia to nie będzie miało wpływu na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą, a znacząco poprawi warunki wypoczynku osób korzystających np. z ogródków kawiarnianych na pl. Św. Michała, czy ul. Grodzkiej. Ponadto stosowana ma być zasada "miejsce parkowania za miejsce parkowania" (czyli zanim zlikwidowane zostanie miejsce parkingowe na rynku, zaproponowane będzie inne w sąsiedztwie). Możliwość wprowadzenia parkometrów zostanie poddana szczegółowej analizie, przy założeniu 1 bezpłatnej godziny postoju. Ponadto, burmistrz ponownie zaproponuje Radzie Miasta Jarosławia uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie środków na przygotowanie i opracowanie całościowej koncepcji parkowania i ruchu na rynku oraz w jego sąsiedztwie. 

 

Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji TUTAJ


 

 

Ostatni dzień konsultacji ws. parkowania na rynku

Jeszcze tylko dzisiaj (4 lipca) mieszkańcy Jarosławia mogą wypowiedzieć się ws. rozwiązania problemu parkowania na rynku. Zachęcamy do wyrażenia własnej opinii. Można to zrobić na kilka sposobów, najłatwiej wypełniając formularz elektroniczny.

Od dłuższego czasu narasta problem parkowania na rynku naszego miasta. Co jakiś czas uaktywniają się też zwolennicy różnych, często skrajnie rozbieżnych rozwiązań. Dlatego burmistrz Waldemar Paluch wydał zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od 5 czerwca, a 4 lipca (wtorek) jest ostatnim dniem, w którym można jeszcze wyrazić własną opinię.

W formularzu konsultacyjnym zostały przedstawione trzy główne, dotychczas pojawiające się, sposoby rozwiązania problemu parkowania na rynku. Jest też możliwość przedstawienia własnych pomysłów. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z pytaniami i wypowiedzenie się przez Państwa. Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do kierunku dalszych działań.

Opinię najłatwiej wyrazić w formularzu elektronicznym, ale można to zrobić także:

1. Osobiście - przez złożenie formularza do urny ustawionej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, parter, pok. 2.
2. Pocztą - wysyłając formularz na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „KONSULTACJE SPOŁECZNE". Decyduje data stempla pocztowego.           
3. Przez Internet - wysyłając skan formularza na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Problemowi parkowania na rynku poświęcone też było spotkanie, zorganizowane 20 czerwca br. w sali lustrzanej CKiP. Więcej TUTAJ


 

 

Otwarte spotkanie ws. parkowania na rynku

Trwają konsultacje społeczne ws. rozwiązania problemu parkowania na jarosławskim rynku. Zachęcamy mieszkańców do wyrażenia własnej opinii. Można to zrobić na kilka sposobów, najłatwiej wypełniając formularz elektroniczny. 20 czerwca br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego można było zgłosić do protokołu uwagi i propozycje. 

Od dłuższego czasu narasta problem parkowania na rynku naszego miasta. Co jakiś czas uaktywniają się też zwolennicy różnych, często skrajnie rozbieżnych rozwiązań. Burmistrz Waldemar Paluch wydał zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Otwarte spotkanie było okazją do zaprezentowania trzech głównych, dotychczas pojawiających się, sposobów rozwiązania problemu parkowania na rynku. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do kierunku dalszych działań.


 

20 czerwca spotkanie ws. parkowania na rynku

Trwają konsultacje społeczne ws. rozwiązania problemu parkowania na jarosławskim rynku. Zachęcamy mieszkańców do wyrażenia własnej opinii. Można to zrobić na kilka sposobów, najłatwiej wypełniając formularz elektroniczny. Zapraszamy również na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji.

Od dłuższego czasu narasta problem parkowania na rynku naszego miasta. Co jakiś czas uaktywniają się też zwolennicy różnych, często skrajnie rozbieżnych rozwiązań. Dlatego burmistrz Waldemar Paluch wydał zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W formularzu konsultacyjnym zostały przedstawione trzy główne, dotychczas pojawiające się, sposoby rozwiązania problemu parkowania na rynku. Jest też możliwość przedstawienia własnych pomysłów. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z pytaniami i wypowiedzenie się przez Państwa. Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do kierunku dalszych działań. Częścią konsultacji jest również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Spotkanie będzie protokołowane z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu.

Zapraszamy!


 

 

Konsultacje społeczne w sprawie sposobu rozwiązania problemu parkowania na jarosławskim rynku

Rynek niemal w każdym mieście pełni funkcję reprezentacyjną i każdy mieszkaniec ma swoje oczekiwania, co do sposobu wykorzystania jego walorów. Podobnie dzieje się w Jarosławiu, gdzie różne środowiska przedstawiają swoje stanowiska na ten temat.

5 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące sposobu rozwiązania problemu parkowania na rynku miasta Jarosławia. Pozwolą one na poznanie opinii mieszkańców w tej kwestii. Swoje zdanie można wyrazić do 4 lipca 2017 r. wypełniając formularz znajdujący się poniżej w załączniku lub jego wersję elektroniczną. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pok. nr 2 (parter) dostępna jest również wersja papierowa.

 

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Opinie można wyrazić także:

1. Osobiście - przez złożenie formularza do urny ustawionej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
2. Pocztą - wysyłając formularz na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „KONSULTACJE SPOŁECZNE".           
3. Przez Internet - wysyłając skan formularza na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Konsultacje społeczne są przeprowadzane na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia nr 195/2017 z dnia 31 maja br.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego będzie możliwe składanie uwag i propozycji do protokołu. Odbędzie się ono 20 czerwca br. w godzinach 17.00 - 19.00 w Centrum Kultury i Promocji (ul. Rynek 5) w Sali Lustrzanej.

Po 4 lipca 2017 r. wyniki zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Zachęcamy do udziału!