Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2016
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

2016

Konserwacja nagrobków na terenie Starego i Nowego Cmentarza

Prace konserwatorskie wykonane przy nagrobkach na jarosławskich cmentarzach w roku 2016 objęły trzy obiekty.

Na Starym Cmentarzu:
1. Grobowiec rodziny Ostrowskich (kw. nr 13)
2. Pomnik nagrobny Lakatosa Antala (kw. nr 34)

Na Nowym Cmentarzu:
1. Grobowiec Edwarda Rokiczana (kw. nr 17)

Na prace konserwatorskie i remontowe wydatkowano łącznie 25 758,18 zł.
Na terenie Starego Cmentarza wykonano rozbudowę monitoringu, a także wykonano dokumentację projektową na remont bramy wjazdowej wraz z konserwacją skrzydeł bramy.
Ponadto wykonano prace związane z remontem kaplicy cmentarnej. Dokonano zakupu systemu informatycznego ewidencji osób pochowanych GROBONET, który stanowi ważny aspekt w ewidencji zabytkowych nagrobków i służy dalszym pracom na rzecz ich ochrony.


Grobowiec rodziny Ostrowskich i Wojciechowskich przed pracami konserwatorskimi
Grobowiec rodziny Ostrowskich i Wojciechowskich przed pracami konserwatorskimi
Grobowiec rodziny Ostrowskich i Wojciechowskich po pracach konserwatorskich | Fot. Martyna Kosek (4)
Grobowiec rodziny Ostrowskich i Wojciechowskich po pracach konserwatorskich
Fot. Martyna Kosek (4)
Pomnik nagrobny Lakatosa Antala przed pracami konserwatorskimi
Pomnik nagrobny Lakatosa Antala przed pracami konserwatorskimi
Pomnik nagrobny Lakatosa Antala po pracach konserwatorskich | Fot. Martyna Kosek (4)
Pomnik nagrobny Lakatosa Antala po pracach konserwatorskich
Fot. Martyna Kosek (4)
Grobowiec Edwarda Rokiczana przed pracami konserwatorskimi
Grobowiec Edwarda Rokiczana przed pracami konserwatorskimi
Grobowiec Edwarda Rokiczana po pracach konserwatorskich | Fot. Martyna Kosek (3)
Grobowiec Edwarda Rokiczana po pracach konserwatorskich
Fot. Martyna Kosek (3)
Remont i konserwacja muru oporowego - ul. Podgórze
 
Z uwagi na postępujący zły stan zachowania muru oporowego wzdłuż ul. Podgórze, w 2016 r. rozpoczęto prace związane z jego remontem i konserwacją. Opracowano projekt remontu muru oporowego oraz jego oczyszczenie i zabezpieczenie.
Wykonano palowanie zabezpieczajace skarpę na długości ok. 26 metrów pomiędzy przyporami nr 1 i 4.
Koszt prac wyniósł 454 400,50 zł, w tym uzyskano dotację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 80 000 zł, pozostała kwota 374 400 zł to środki własne.
Fot. Paweł Wolontkowski (3)
Prace remontowo - konserwatorskie w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
 
Wykonano również prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (dawniej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół").
Przystosowano wejścia do budynku MOK dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.
Prace zostały dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 111 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosił 231 408 zł, z czego 120 000 zł pochodziło z budżetu miasta.
Remont wejścia do MOK | Fot. Małgorzata Młynarska (2)
Remont wejścia do MOK
Fot. Małgorzata Młynarska (2)
Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
Fot. Krzysztof Peszko (4)
Modernizacja instalacji elektrycznej
Modernizacja instalacji elektrycznej