Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2019
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

2019

Konserwacja nagrobków na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu

W 2019 roku wykonanie prac remontowo-konserwatorskich obejmowało nastepujące pomniki nagrobne:

  • sarkofag rodziny Wapińskich - kw. 28
  • pomnik nagrobny rodziny Rozwadowskich - kw. 28
  • dwa nagrobki z żeliwnymi krzyżami - kw. 28
  • nagrobek Bryginy Modrzejowskiej oraz nagrobek zwieńczony hełmem z przyłbicą (oczyszczenie) 

 

Sarkofag rodziny Wapińskich kw. 28

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.
Klasycystyczny nagrobek rodziny Wapińskich wykonany z szarego piaskowca, ma formę sarkofagu podpartego lwimi łapami, ustawionego na wysokim postumencie. W prawym dolnym rogu sarkofagu znajduje się (coraz mniej czytelna) sygnatura lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutele (1804- 1889). Ściany boczne postumentu ozdobione zostały płaskorzeźbami wieńców z szarfami [opis za Z. Ziemba, Jarosławskie cmentarze, Jarosław 2008, s.295,296]. Na bokach sarkofagu umieszczone reliefy przedstawiające gryfy, na ścianie czołowej herb rodziny Wapińskich, zaś na sarkofagu pionowo ustawiony krzyż przewiązany draperią. Marmurowa tablica inskrypcyjnabyła nieczytelna, pęknięta przez pół na skutek wyłamania.
 
Koszt: 18 tys. zł. 

Pomnik nagrobny rodziny Rozwadowskich kw. 28

Masywny dwuczęściowy postument posadowiony na dwustopniowej podstawie, wykonany z różowego piaskowca. Część dolna postumentu ma prostą formę graniastosłupa o przekroju kwadratowym, która to część poprzez skośną fazę zwęża się przechodząc w profilowaną podstawę części górnej. Jej zgeometryzowany szczyt stanowi obramienie zniszczonego elementu kwiatonu będącego podstawą nieistniejącego już krzyża.

Nagrobek poświęcony zmarłemu w 1860 r. Janowi Rozwadowskiemu jest sygnowany przez znanego krakowskiego artystę Edwarda Stehlika (1801-1847), tworzącego w nurcie historyzmu. Stan zachowania obiektu wskazywał konieczność podjęcia działań konserwatorskich związanych przede wszystkim z rozległym uszkodzeniem prawego frontowego narożnika zwieńczenia. Płyciny boczne górnej części nagrobka wskazywały na duży stopień korozji kamienia, jego głębokie złuszczanie się. Bez działań konsolidujących kamień, proces płatowego rozwarstwiania nasilałby się. Zachodziła też konieczność wzmocnienia marmurowych płycin inskrypcyjnych i rekonstrukcji kwiatonu - dawnej podstawy krzyża.

Koszt: ok. 10 tys. zł. 

Dwa pomniki nagrobne z żeliwnymi krzyżami kw. 28

Proste nagrobki w formie kamiennego prostopadłościanu lekko zwężającego się ku górze z żeliwnym krucyfiksem. Dekoracyjne ażurowe krzyże były złamane ponad charakterystyczną, trzyelementową podstawą. Górna część krzyży wraz z figurami Chrystusa leżały przy nagrobkach. Brak belek poprzecznych krzyży oraz ich górnych ramion. Zarówno krzyże jak i odlewy figur Chrystusa wykazywały ślady silnej wgłębnej korozji żeliwa. Przednie/frontowe części obiektów są skierowana w stronę południową. Postumenty należało wydobyć z ziemi, wylać betonową stabilną podstawę i umieścić zakonserwowane nagrobki skierowany awersem w stronę zachodnią (w kierunku kaplicy). Erozyjny typ zniszczenia kamienia występował szczególnie na górnych powierzchniach postumentów i ich krawędziach bocznych.

Koszt: ok. 15 tys. zł