Strona główna » Dla Mieszkańców » Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław » Dokumenty i materiały do pobrania
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dokumenty i materiały do pobrania

526x65.jpg

Raport z konsultacji oraz diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego.

Poniżej przedstawiamy Państwu do pobrania:

1. Delimitację obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
2. Diagnozę obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
3. Raport z otwartego spotkania w ramach konsultacji społecznych w sprawie diagnoz i wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Poniżej przedstawiamy wyniki delimitacji/diagnozy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Jarosławiu wraz z formularzem zgłaszania uwag oraz propozycji do przedstawionej diagnozy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, a formularze zgłaszania uwag oraz propozycji do przedstawionej diagnozy, prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta Jarosławia (Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2) lub odesłać na adres mailowy: kancelaria@um.jaroslaw w terminie do 10 lutego 2017 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023"

Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.04.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu  pn. „Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023" znajduje się poniżej w formie załącznika.
 
526x65.jpg