Strona główna » O Jarosławiu » Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia


  GALICJA

  1. Henryk de Saar 10.07.1857
  2. Wawrzyniec de Pressen 1859
  3. hr. Władysław Badeni 8.06.1863
  4. Ernest Gaberle 14.05.1867
  5. Agenor Gołuchowski 10.1867
  6. Fryderyk Ferdynand Beust 1870
  7. Florian Ziemiałkowski 1873
  8. Karol Bartoszewski 1875
  9. Józef Ignacy Kraszewski 25.09.1879
  10. hr. Kazimierz Badeni 1894
  11. książę Adam Stanisław Sapieha 29.11.1894
  12. Adolf Dietzius 22.10.1901
  13. Władysław Jahl 22.10.1901

II RZECZPOSPOLITA

1. Józef Piłsudski 10.11.1928
2. Wacław Wieczorkiewicz 17.07.1936
3. Ignacy Mościcki 4.01.1939
4. Edward Rydz-Śmigły 4.01.1939
5. Felicjan Sławoj-Składowski 4.01.1939
6. Eugeniusz Kwiatkowski 4.01.1939

 

POLSKA LUDOWA

1. prof. dr inż. Edward Perykasza 2.03.1973
2. prof. dr n. med. Adam Gruca 1977
3. Józef Krajnik 28.11.1985

III RZECZPOSPOLITA

 1. mjr Wojciech Szczepański - w okresie okupacji komendant jarosławskiego obwodu Armii Krajowej, w latach 1945-49 prezes WiN woj. Krakowskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, 4-krotnie Medalem Wojska.
 2. ks. Abp Ignacy Tokarczuk - w uznaniu zasług za trzydziestoletnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, której owocem jest powstanie wielu świątyń i odzyskanie Opactwa SS. Benedyktynek w Jarosławiu oraz za nieugiętą działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecznej, (28.04.1995).
 3. Kazimierz Ziobro - przewodniczący NSZZ „Solidarność" w latach 1980-87 (22.10.1993)
 4. Bronisław Niemkiewicz, za zasługi w przywracaniu samorządności i rozwoju miasta, (6.05.1994).
 5. Izabela Fechter -Czacka, harcerka, podczas II wojny światowej była tłumaczką niemieckiego burmistrza w Jarosławiu i dzięki temu miała możliwość niesienia pomocy wielu Polakom. W czerwcu 1940 r. aresztowana i więziona w Jarosławiu, Krakowie i Katowicach, (14.03.1997).
 6. prof. dr hab. Jan Haftek, za wielokrotne, przez ponad 30 lat ratpowanie życia w szpitalu jarosławskim ludziom z urazami czaszkowo-mózgowymi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii i chorób kręgosłupa oraz za otwarte serce i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci z wadami postawy przejawiające się współpracą z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu (27.02.1998).
 7. dr inż. Josef Byrtus - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).
 8. inż. Milan Peprnik - Konsul Handlowy Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).
 9. Roman Koba, Prezes Kongresu Polaków w Szwecji, w uznaniu zasług dla organizowania życia kulturalnego i społecznego Polonii szwedzkiej oraz za osobiste zaangażowanie w działalność niepodległościową, charytatywną i akcje pomocy humanitarnej dla rodaków w kraju i za granicą, (18.06.1998).
 10. Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów RP, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 11. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 12. Jerzy Zdrada - podsekretarz stanu MEN, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).
 13. ks. dziekan Władysław Drewniak, Za odważną działalność, obronę wolności, godności i praw człowieka w czasie stanu wojennego, oraz za długoletnią pracę z młodzieżą i kształtowanie postaw patriotycznych a także pełną oddania posługę duszpasterską (13.12.1999).
 14. Ojciec święty Jan Paweł II, (3.04.2000) w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, oraz za obronę życia, solidarności i pokoju.
 15. Stanisław Zając - Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za promocję miasta Jarosławia w kraju i poza jego granicami, nawiązanie współpracy międzyregionalnej a także osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskiwaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz rozwojem naszego miasta i regionu (15.05.2000 r.).
 16. dr Istvan Kovacs - Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-węgierskiej oraz osobiste zaangażowanie w przekazywanie faktów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków w Węgierskiej Wiośnie Ludów a także ufundowanie kopijnika poświęconego płk Leonowi Czechowskiemu w Jarosławiu (25.02.2002 r.).
 17. Robert Korzeniowski - polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski i świata, długoletni mieszkaniec Jarosławia, wybitny sportowiec przekazujący pozytywne wzorce wychowawcze młodzieży, za całokształt działań i inicjatyw służących promocji miasta i środowisk Jarosławia (22.09.2003).
 18. Bogusław Nizieński - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, za wybitne osiągnięcia i aktywność na rzecz Jarosławia. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił do AK do plutonu Władysława Koby, brał czynny udział w bitwach pod Szówskiem, był łącznikiem w pięciodniowej bitwie o Jarosław. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako prawnik zaangażowany w tworzenie Solidarności na początku lat osiemdziesiątych XX w.  Rzecznik Interesu Publicznego (29.06.2009).
 19. Ján Ďurovčík -  przez dwie kadencje, pełnił funkcje Zastępcy Burmistrza Miasta Michalovce, radny IV kadencji Rady Miejskiej za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-słowackiej oraz za promocję Jarosławia i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych na Słowacji (03.10.2011).
 20. Viliam Zahorčák - od 2006 roku burmistrz Michaloviec na Słowacji   w uznaniu zasług w zakresie promocji osiągnięć miasta Jarosławia w obszarach m.in. infrastruktury miejskiej, edukacji,  kultury, turystyki oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej Jarosław - Michalovce (03.10.2011).
 21. Kazimierz Michalski - żołnierz, emigrant, przyjaciel młodzieży, za piękne wcielenie w życie idei, że „człowiek nie urodził się sobie", za wspieranie jarosławskiej oświaty, za udzielanie materialnej pomocy uzdolnionej młodzieży, za serce okazałe macierzystej szkole - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu (12.12.2011).
 22. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski w uznaniu zasług za całokształt duszpasterskiej pracy dla dobra Kościoła Powszechnego, Archidiecezji Przemyskiej i Miasta Jarosławia. Za nieugiętą działalność na rzecz prawdy, sprawiedliwości oraz nieustanną duchową i osobistą obecność w Jarosławiu, wieloraką pomoc w rozwiązywaniu problemów miasta ( 29.12.2011).
 23. Jordi Savall - hiszpański muzyk, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej w uznaniu artystycznych dokonań na skale międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i miasta Jarosławia (30.01.2012). 
 24. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - wybitny naukowiec, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za działalność na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (28.12.2012).
 25. prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec -  wybitny lekarz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (28.12.2012).
 26. Marcel Pèrès -  francuski muzykolog, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i Miasta Jarosławia" (24.06.2013).
 27. prof. zw. dr hab. n. wet. Paweł Sysa - wybitny naukowiec, współzałożyciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za całokształt działań służących promocji miasta Jarosławia w kraju i za granicą" (29.05.2014).

 28. Tomasz Wieczorkiewicz - honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za osobiste zaangażowanie w upowszechnianiu i utrwalaniu historii Jarosławia, szczególnie tej związanej z Jego ojcem gen bryg. Wacławem Wieczorkiewiczem oraz pomoc materialną i wsparcie dla wielu inicjatyw związanych z utrwaleniem dziedzictwa duchowego i materialnego Jarosławia" (18.08.2014).
 29. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska - wybitny lekarz, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (13.10.2014).
 30. doc. dr. hab. Stanisław Sobocki - wybitny chirurg, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia II i III kadencji, „za długoletnią i wytężoną pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia, wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także aktywną działalność społeczną w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia" (27.04.2015).
 31. Zygmunt Strenczak - wybitny działacz Związku Sybiraków, autor książek opisujących losy Polaków mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej „za znaczący wkład w rozwój miasta Jarosławia w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia" (30.10.2015).
 32. Mieczysław Święcicki - wybitny artysta, współptwórca Piwnicy pod Baranami „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz okazywane przywiązanie do Jarosławia - miasta swojego dzieciństwa" (22.02.2016).
 33. Bogdan Zając - II trener Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, sportowiec, wychowanek Jarosławskiego Klubu Sportowego, który w rodzinnym mieście przeszedł wszystkie szczeble edukacji piłkarskiej od trampkarza do seniora stając się podporą drużyny. Tutuł otrzymał „w uznaniu sportowych i trenerskich osiągnięć, jak również postawę, która powinna stanowić wzór dla młodzieży" (28.11.2016).
 34. dr hab. Jacek Ścibor - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybitny artysta i pedagog związany z jarosławskim środowiskiem muzycznym „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz za propagowanie muzyki w rodzinnym mieście i współpracę z instytucjami kulturalnymi Jarosławia" (27.04.2017).
 35. Stanisław Lenar - artysta rzeźbiarz „w uznaniu wybitnej długoletniej działalności rzeźbiarskiej, wśród której szczególne miejsce zajmują prace na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców" (23.04.2018).
 36. Władysława Kondracka - „w uznaniu dla bohaterskich dokonań i niezłomnej postawy w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Za nizwykłą służbę dla ukochanej Rzeczypospolitej" (30.05.2019).