Strona główna » Dla Mieszkańców » Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) Burmistrz Miasta Jarosławia co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 w/w ustawy.
Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2018 ROK

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2019 ROK