Strona główna » Dla Inwestorów » Warunki inwestowania: położenie, obszar i ludność
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Warunki inwestowania: położenie, obszar i ludność

Miasto Jarosław położone jest we wschodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu odznaczającego się łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej części Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu, która stanowi dużą głęboką rynnę utworzoną przez erozję w czasie zlodowacenia krakowskiego, wypełnioną osadami piaszczysto-mułowymi o miąższości do 30 m.
W Jarosławiu zamieszkuje 39138 osób na powierzchni 34,46 km2, tym samym miasto to znajduje się wśród 5 miast woj. podkarpackiego (Krosno, Jasło, Sanok, Dębica) liczących od 30-50 tys. mieszkańców.

Miasto podzielone jest na obszary o 4 profilach:

 • Profil 1 nie zmieniony od stuleci średniowieczny układ staromiejski
  z historycznym układem ulic i prostokątnym rynkiem z ratuszem pośrodku, podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej, ulokowany na wzgórzu lessowym opadającym stromą krawędzią ku płaskiej dolinie z odległym o około 2 km korytem Sanu oraz układ urbanistyczny zwartej zabudowy XIX-wiecznej i z pierwszej połowy XX wieku podlegający ochronie konserwatorskiej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta,
 • Profil 2 zabudowa współczesna - osiedla z budownictwem wielorodzinnym wysokim (bloki mieszkalne) i jednorodzinnym, zlokalizowane poza zabudową historyczną,
 • Profil 3 dzielnica przemysłowa w której zlokalizowanych jest większość dużych zakładów przemysłowych, na obrzeżach miasta od strony wschodniej,
 • Profil 4 dzielnice podmiejskie (rolnicze) z typową zabudową zagrodową, zlokalizowane na obrzeżach miasta, często w dużym oddaleniu od centrum.

Miasto Jarosław położone jest na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych Polski południowej.

Jarosław oddalony jest:

 • 55 km od Rzeszowa (układem drogowym),
  36 km od najnowocześniejszego przejścia z Ukrainą w Korczowej,
  59 km od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa.

Ważnymi elementami układu drogowego jest przebiegająca w kierunku wschód-zachód, będąca  elementem korytarza E-40, autostrada A-4 Korczowa - Katowice - Kraków - Zgorzelec oraz w kierunku północ-południe - droga krajowa nr 77 Warszawa - Lublin - Przemyśl - Medyka.

Jarosław posiada znaczące powierzchnie już przeznaczone pod działalność przemysłową, wytwórczą lub usługową, która zlokalizowana jest na terenie całego miasta. Tereny rolnicze w większości obejmuje gleby dobre i dość dobre, cechujące się wysoką przydatnością do produkcji rolniczej.

Podstawowe cechy wynikające z położenia:

 • dogodne położenie między Rzeszowem a Przemyślem, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych od granicy państwa z Ukrainą we wszystkich kierunkach kraju;
 • przyjazne warunki klimatyczne;
 • łatwość komunikacyjna:
  Pociągi expressowe dalekobieżne zatrzymują się na stacji Jarosław.
  Ponadto, miasto położone jest na bezpośrednio przy drodze krajowej nr 4.
  W 2012 roku otwarto obwodnicę miasta Jarosławia.