Strona główna » O Jarosławiu » Bezpieczny Jarosław
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Bezpieczny Jarosław

       Transformacja społeczno - gospodarcza w Polsce po 1989 roku doprowadziła do wielu zmian w zakresie bezpieczeństwa zbiorowego ludności. Duża redukcja sił formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych spowodowała eskalację patologii oraz zagrożeń w sferze bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego, z którymi walkę podejmują powołane do tego służby i instytucje państwa, wspierane przez władze samorządowe, komercyjne firmy ochrony osób i mienia, oddolne inicjatywy społeczne.

Jednak zbyt ogólne uregulowania prawne i kompetencyjne organów państwa: administracji specjalnej i samorządów terytorialnych po dzień dzisiejszy opóźniają proces osiągnięcia pełnej stabilizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia i obserwowane od kilku lat zagrożenie przestępczością na lokalnym terenie wymusiły na Samorządzie Terytorialnym podjęcie długoterminowych działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. 

W poczuciu odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie, Urząd Miasta Jarosławia i Starostwo Powiatowe na podstwie  obowiązujących przepisów prawnych, opracowały program pod logo i nazwą:

 

safe_jaro_logo.gif

 

       Program ten, w swej istocie jest dokumentem o charakterze działań profilaktycznych w sferze społecznej. Powstał w wyniku konsultacji prowadzonych z wieloma środowiskami zainteresowanymi zmianą niekorzystnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przy założeniu, iż warunkiem skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi instytucjami i podmiotami.

Program ten został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 254/XXX/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. Nadzór nad jego realizacją sprawuje Rada Programowa powołana Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 106/XII/07 z dnia 28 maja 2007 r.

Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z jego treścią, licząc na cenne uwagi i oferty ewentualnej współpracy.

 

Więcej o programie