Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2017
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

2017

Konserwacja nagrobków na terenie Starego i Nowego Cmentarza

Prace konserwatorskie wykonane przy nagrobkach na jarosławskich cmentarzach w roku 2017 objęły trzy obiekty.

Stary Cmentarz

Pomnik nagrobny Marii z Gruszkiewiczów i Kaspra Zabłotnych (kw. 28)

Nagrobek w formie wysmukłego postumentu o prostej, cokołowej podstawie i zwieńczeniu metalowym krzyżem; podstawa krzyża profilowana, kanelowana. Przed cokołem płaska płyta nagrobna, otoczona zniszczonym obecnie betonowym obramieniem. Kwatera grobowca otoczona ozdobnym ogrodzeniem.

Pomnik nagrobny Juliana i Jana Kowalskiego (kw. 22 - 2)

Grobowiec wykonany w sztucznym kamieniu z betonową warstwą wewnętrzną (rdzeń) z zewnętrzną warstwą wyprawy imitującej piaskowiec. Zbudowany w formie szerokiej dwustopniowej podstawy z rozbudowanym wieloczłonowym, schodkowym cokołem zwieńczonym prostym masywnym krzyżem. Na pierwszym stopniu podstawy umieszczone jest metalowe ogrodzenie o dekoracyjnej, wyszukanej formie. Prace polegały na oczyszczeniu płyty i przepolerowaniu granitowej płyty, oczyszczeniu, pomalowaniu płyt metalowych. Ogrodzenie zostało wyprostowane, zrekonstruowane oraz pomalowane farbą antykorozyjną.

Nowy Cmentarz

Grobowiec Józefa Gruszki (kw. 16 - 7)

Modernistyczny grobowiec Józefa Gruszki zbudowany jest jako zestawienie brył geometrycznych. Centralną część stanowi pionowy, lekko wklęsły prostopadłościan z wyciętym otworem w górnej części. Prace konserwatorskie przy nagrobku Józefa Gruszki polegały na usunięciu uszkodzonego tynku oraz wzmocnienie betonowego rdzenia, który wzmocniono przez iniekcję. Zabezpieczono i podklejono oryginalne części zapraw, dokonano oczyszczenia, dezynfekcji i wypełnienia pęknięć zaprawą uszczelniającą. Nałożono nowe zaprawy zewnętrzne z zastosowaniem wypełniacza i kruszywa odpowiedniej gradacji.

Na prace konserwatorskie i remontowe wydatkowano łącznie 37 410 zł.

Pomnik nagrobny Marii z Gruszkiewiczów i Kaspra Zabłotnych - Stary Cmentarz (kw. 28)

a
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Widok pomnika przed pracami...
Widok pomnika przed pracami...

Pomnik nagrobny Juliana i Jana Kowalskiego - Stary Cmentarz (kw. 22-2)

a
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Widok pomnika przed pracami...
Widok pomnika przed pracami...

Grobowiec Józefa Gruszki - Nowy Cmentarz (kw. 16-7)

a
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Pomnik po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich...
Widok pomnika przed pracami...
Widok pomnika przed pracami...

Dotacje Gminy Miejskiej Jarosław

W 2017 r. Gmina Miejska Jarosław udzieliła dotacji w wysokości 140 000 zł: 

  • 20 000 zł na wykonanie remontu - konserwacji wraz z kolorystyką odcinka ściany północno-wschodniej budynku klasztornego przy ul. Głębokiej 1 w Jarosławiu.
  • 120 000 zł na wykonanie remontu elewacji budynku plebanii parafii pw. NMP Królowej Polski przy ul. 3go Maja w Jarosławiu. Prace obejmowały skucie zniszczonych tynków wraz z ich odtworzeniem i uzupełnienie detalu architektonicznego, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymianę część stolarki okiennej.

Elewacja budynku plebanii Parafii pw. NMP Królowej Polski przed remontem.
Elewacja budynku plebanii Parafii pw. NMP Królowej Polski przed remontem.
Elewacja po remoncie.
Elewacja po remoncie.
Budynek klasztorny przy ul. Głębokiej 1 przed remontem (fot. archiwalne)
Budynek klasztorny przy ul. Głębokiej 1 przed remontem (fot. archiwalne)
Budynek klasztorny po remoncie.
Budynek klasztorny po remoncie.