Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Bezpieczeństwo

 

Szanowni Państwo

Prezentowana podstrona - "Bezpieczeństwo" jest elementem składowym strony internetowej miasta Jarosławia. Powstała ona aby poszerzyć państwa wiedzę na temat zamierzeń oraz realizowanych przez władze samorządowe miasta Jarosławia przedsięwzięć profilatycznych, mających wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz w celu przybliżenia zakresu działalności instytucji odpowiedzialnych za jego zapewnienie oraz ułatwienia bezpośredniego kontaktu z nimi.

Strona zawiera informacje zarówno na temat działalności Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego itp. jak również encyklopedyczną wiedzę o stowarzyszeniach i organizacjach, których statutowym celem jest szeroko pojmowana profilaktyka, wychowanie młodzieży i kształtowanie właściwych postaw życiowych jak również niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Na stronie tej znajdziecie państwo dane teleadresowe instytucji, których działalność ma istotny wpływ na szeroko rozumiany poziom bezpieczeństwa w naszym mieście, wykazy numerów telefonów alarmowych i awaryjnych, adresy służb dyżurnych itp. Uzyskacie tutaj państwo informacje o możliwych przypadkach wystąpienia szeregu zagrożeń (wypadki komunikacyjne, akty agresji, terroru itp) jak i sposobach postępowania w przypadku ich zaistnienia. 

Mam nadzieję, że zgromadzone tutaj informacje pozwolą państwu nie tylko na uniknięcie wielu niebezpieczeństw ale być może ułatwią podjęcie właściwych decyzji co do sposobu postępowania z chwilą ich wystąpienia.

Będąc przekonany, że sprawa bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście leży na sercu każdego mieszkańca Jarosławia, oczekuję na wszelki sugestie i uwagi w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Jarosławia