Strona główna » Urząd Miasta » Lista spraw
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Lista spraw

Działalność gospodarcza

Wydział:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych SO
Adres:
Rynek 1, 37-500 Jarosław
Pokój:
nr 5, parter
Telefon(y):
16 624 87 37
Kontakt e-mail:
Dodatkowe informacje:

 Klauzula informacyjna

(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  przetwarzanych  w  Centralnej Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej  (dalej  jako  „CEIDG" )  jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii  mający siedzibę w Warszawie (00-507), Plac Trzech Krzyży 3/5, 

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: e-mail

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie ustawy z dnia  6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2018.647 z późn. zm.) (dalej  jako „Ustawa), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których został pierwotnie  zebrane.

5) Ma Pani/Pan prawo do dostępu  do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

6) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Przedsiębiorca  może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEDIG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie  zasady ich publikowania w CEDIG.

8) Przekazywanie przez Ministra  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEDIG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie stanowić to realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10) Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEDIG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy.

11) Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o w pis do CEDIG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej, będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust.3 Ustawy.

12) Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEDIG, zgodnie z art. 39 ust.8 Ustawy.

 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

 

Pliki do pobrania
(10.12.2007 | aktualizacja 29.05.2018 10:10)