Strona główna » Dla Mieszkańców » Mistyka Karpackich Miast – Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Mistyka Karpackich Miast – Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika

Informacje o projekcie

„Mistyka Karpackich Miast - Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika/ Mystika Karpatských Miest - Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodného a kultúrneho dedičstva mesta Jarosław a Svidník"

 

Projekt realizowany przez: Gminę Miejską Jarosław/Gminę Miejską Jarosław

Partner projektu: Mesto Svidnik/Miasto Svidnik

 

Projekt pn.: „Mistyka Karpackich Miast - Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika" realizowany będzie wspólnie przez partnerów: Gminę Miejską Jarosław i miasto Svidnik na Słowacji.

Budżet mikroprojektu to: 75 817,20 €, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Jarosław w wysokości 11 372,58 €. Łączny budżet projektu wynosi 95 398,80.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 do marca 2018.

Projekt jest skierowany do:

  • wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, w tym mieszkańców obszaru miast Jarosław i Svidnik,
  • osób odwiedzających obszar wsparcia, w tym turystów i innych osób korzystających z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego programem.

Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie zainteresowania i wiedzy odwiedzających i mieszkańców o dziedzictwie kulturowym Jarosławia i Svidnika, poprzez działania produktowe i promocyjne oraz integracja turystyki transgranicznej. Mikroprojekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu, poprzez efekt zwiększenia poziomu wiedzy oraz wykorzystania turystycznego atrakcji dziedzictwa kulturowego Jarosławia i Svidnika.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

1. Zwiększenie zainteresowania ofertą Jarosławia i Svidnika poprzez promocję. Cel będzie realizował założenie zwiększenia zainteresowania, dzięki zastosowaniu narzędzi promocyjnych, w tym w internetowych stron turystycznych, które w zgodny z założeniami storytellingu sposób opowiedzą o dziedzictwie Jarosławia i Svidnika.

2. Zwiększenie wiedzy o dziedzictwie Jarosławia i Svidnika poprzez stworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne. Cel będzie realizował założenie zwiększenia wiedzy i zainteresowania dziedzictwem poprzez stworzenie produktu gry miejskiej wykorzystującej narzędzia technologii mobilnych oraz usługi aplikacji mobilnych.

3. Zwiększenie integracji działań z zakresu promocji dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Cel będzie realizował założenie integracji poprzez organizację warsztatów z zakresu wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Jarosławiu oraz organizację pleneru artystycznego w Svidniku. Zwiększenie integracji z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością

Realizacja mikroprojektu przyczyni się do odpowiedzi na najważniejsze problemy z zakresu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego miast Jarosław i Svidnik. Oba miasta posiadają bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne, ale borykają się z problemami:

- braku innowacyjnych produktów turystycznych, które wykorzystują nowoczesne technologie;

- słabej znajomości oferty turystycznej przez potencjalnych turystów, niewystarczającej promocji;

- niskim poziomem wiedzy, w jaki sposób wykorzystywać dziedzictwo kulturowe do budowania przewagi konkurencyjnej w turystyce;

- mała ilość zintegrowanych transgranicznych działań w zakresie rozwoju turystyki pomiędzy karpackimi miastami.

Przede wszystkim wykorzystuje markę karpacką Carpathia, wykreowaną przez Euroregion Karpacki, do integracji oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-słowackiego i jej szerokiej, międzynarodowej promocji.

 

Projekt zakłada stworzenie innowatorskich narzędzi produktowo-promocyjnych w trzech wersjach językowych, polskiej, słowackiej, angielskiej (PL/SK/ANG), jakimi będą:

* strony internetowe miast Jarosławia i Svidnika, które będą miały za zadanie prezentację dziedzictwa kulturowego i historycznego miast partnerskich,

* aplikacja mobilna z audioprzoewdnikiem z geolokalizacją i grą miejską.

Planowane są także warsztaty ceramiczne i plener artystyczny, które zapewnią integrację działań z zakresu rozwoju turystyki pogranicza. Warsztaty oraz plener artystyczny zaplanowano z udziałem grup tematycznych, a także delegacji partnerskich ze Słowacji. Uczestnikami tych wydarzeń będą:

  • osoby zajmujące się turystyką, promocją dziedzictwa oraz kulturą,
  • artyści tworzący dzieła w oparciu o dziedzictwo miast karpackich,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w turystyce.

Równolegle odbywać się będą:

1) warsztaty,

2) wystawa prac artystycznych,

3) konferencja.

W projekcie również przewidziano prezentację produktów turystycznych dziedzictwa pogranicza miast Svidnika i Jarosławia poprzez udział na targach międzynarodowych w Bratysławie i Wrocławiu.

Dodatkowo projekt zakłada szereg działań promocyjnych, które zapewnią odpwiednią komunikację z grupami docelowymi, czyli turystami i mieszkańcami Jarosławia i Svidnika.