Aktualności / wydarzenia

1-15 października głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego

27 września br. zakończyła się weryfikacja 33 propozycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2015 rok. Lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów odrzuconych została opublikowana na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej budżetowi. Od 1 października br. rusza głosowanie!

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2015 rok, 27 września zakończyła się weryfikacja 33 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Po ich zaopiniowaniu przez właściwe wydziały Urzędu, Burmistrz Miasta Jarosławia zatwierdził ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania oraz listę projektów odrzuconych. 1 października br. rozpoczyna się głosowanie, które potrwa 15 dni. Mieszkańcy miasta, posiadający w dniu głosowania czynne prawo wyborcze mogą oddać swój głos tylko na jedną inicjatywę. Projekt do realizacji poznamy 24 października!.

 

Jak można zagłosować?

 

1. Osobiście - przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. Urna będzie wystawiona w kancelarii Urzędu Miasta, parter, pokój nr 3. Karta do pobrania TUTAJ.

2. Pocztą - przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, 37-500 Jarosław) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-GŁOSOWANIE". Za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego. Karta do pobrania TUTAJ.

3. Przez Internet - wypełnioną elektronicznie kartę do głosowania można odesłać do Urzędu:
a) za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl potwierdzając własną tożsamość profilem zaufanym,
b) na adres skrzynki pocztowej: podpisując kartę podpisem elektronicznym.
Karta do głosowania elektronicznego do pobrania TUTAJ.

 

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(30.09.2014 | aktualizacja 16.10.2014 23:33)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65