Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » Oddaj swój głos
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Oddaj swój głos

Głosowanie odbywa się:


1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. W terminie 1- 16 października br., urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 2, parter),

2)
drogą pocztową wysyłając kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE". Za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego,

3) elektronicznie wysyłając skan wypełnionej karty do głosowania na adres: . Głos uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola.