Aktualności / wydarzenia

Jarosław 2017 przyznany

Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - otrzymał tegorocznego "JAROSŁAWA" - nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia. Ceremonia wręczenia symbolicznej statuetki odbyła się w niedzielne popołudnie, 27 sierpnia, po raz drugi w nowej formule, w scenerii Jarmarku Jarosławskiego, w obecności mieszkańców miasta i wszystkich zainteresowanych.

Wyboru osób nominowanych oraz laureata nagrody dokonuje kapituła, spośród propozycji składanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, organy administracji publicznej, zakłady pracy działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław oraz radnych. Podobnie jak w roku poprzednim, członkowie kapituły w 7-osobowym składzie zebrali się w dniu uroczystości i w wyniku tajnego głosowania wyłonili laureata tegorocznej nagrody. Został nim prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

- „Jarosława" traktuję jako nagrodę zespołową, bo tak naprawdę tylko w zespole można coś osiągnąć. Mając tak dobrych pracowników i tak dobrych studentów to się stało możliwe - podkreślał rektor, dziękując jednocześnie swojej rodzinie za wsparcie i wyrozumiałość.

Podczas uroczystości zorganizowanej już po raz drugi w scenerii Jarmarku Jarosławskiego, zgromadzonym zaprezentowano sylwetki nominowanych do tegorocznej nagrody, którymi byli:

  • mgr inż. Edward Makowiecki, który zasłynął intensywną pracą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia. Jego wyjątkowe zaangażowanie w projekty remontowo-konserwatorskie przyniosło ogromne korzyści całemu miastu, a wiedza i doświadczenie skutecznie pomagają chronić historyczną formę i treść, godząc je jednocześnie z trudnymi wymaganiami techniczno-budowlanymi.
  • Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ Koło Rejonowe w Jarosławiu, reprezentowane przez chor. Mirosław Danilczuk - uczestnika misji w składzie Sił ISAF Afganistan, które zrzesza ludzi szczególnych, propagujących idee misji pokojowych, humanitarnych, szkoleniowych, stabilizacyjnych i bojowych żołnierzy Wojska szczególnie wśród młodzieży szkolnej, jak również na arenie międzynarodowej.
  • prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman - JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, który od 2015 roku zarządza największą zawodową uczelnią państwową w regionie. Miłość do nauk społecznych i humanistycznych przekazał już kilku pokoleniom studentów. Naukowiec.

-  To nagroda wszystkich mieszkańców dla tych, którzy ciężko pracowali i promowali nasze miasto. Dziękuję wszystkim Państwu za zgłaszanie kandydatów i zachęcam do składania wniosków za rok - mówił gospodarz uroczystości, burmistrz Waldemar Paluch.  

Długa tradycja przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia - „Jarosława" sięga 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy uhonorowano osoby wnoszące znaczący wkład w życie społeczno-kulturalne miasta. Przyznawana za rok miniony lub całokształt działalności, stanowi wyraz najwyższego uznania dla działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego. Laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę „Jarosława", autorstwa jarosławskiego artysty-rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza, której głównym motywem jest miecz z wkomponowanym wizerunkiem księcia Władysława Opolczyka, ujęty dwoma herbami: miasta Jarosławia i Orła Białego. W dolnej części statuetki podziwiać można panoramę miasta z okresu lokacji na prawie magdeburskim w 1375 r. Całość formy zamyka podstawa z symbolicznie zaznaczoną, opływającą miasto rzeką San. Do tej pory otrzymało ją ponad dwustu laureatów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, wicestarosta Józef Szkoła, zastępcy burmistrza Wiesław Pirożek i Dariusz Tracz, delegacja z miasta partnerskiego Vyskova (Czechy), służby mundurowe, radni Rady Miasta, przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń, rad dzielnic oraz mieszkańcy miasta.

Więcej informacji TUTAJ

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.08.2017 | aktualizacja 29.08.2017 10:16)
Fot. Iga Kmiecik, Renata Pęcak
Obrady Kapituły
Obrady Kapituły
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65