Ogłoszenia i komunikaty

(28.12.2007)
W poniedziałek 31.12.2007 (Sylwester) skrócony czas pracy Urzędu Miasta Jarosławia.
(12.12.2007)
Burmistrz zwraca się do wszystkich z apelem dotyczącym przekazywania informacji o przypadkach padłych zwierząt.
(11.12.2007)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2008 roku.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65