Ogłoszenia i komunikaty

(29.01.2016)
na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały Nr 201/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65