Ogłoszenia i komunikaty

(27.10.2016)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadających zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.
(26.10.2016)
W związku z działaniami podejmowanymi przez administrację rządową mającymi na celu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łagodzenia jego skutków, zachęcamy do zapoznania się z problemem oraz zasadami bioasekuracji zwierząt przed chorobą.
(24.10.2016)
Do 28 października br. trwa nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
(04.10.2016)
Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3.10.2016 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65