Rada Seniorów

O Jarosławskiej Radzie Seniorów

Aktualności

Uchwały i Zarządzenia

 

Skład Jarosławskiej Rady Seniorów

Krystyna Franczak
Marian Janusz - przewodniczący
Anna Kamińska
Regina Krsek
Władysław Linn
Ryszard Łubyk
Jadwiga Machura
Elżbieta Mazur - zastępca
Stanisława Mikuła
Edward Tokarski
Teresa Pysz
Wojciech Pysz 

 

Jarosławska Rada Seniorów w 12-osobowym składzie została powołana na 4-letnią kadencję.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 stycznia 2018 r. 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65