Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Rada Seniorów już pracuje

Składająca się z 12 członków, wyłonionych w wyborach, Jarosławska Rada Seniorów rozpoczęła już prace. W czwartek, 18 stycznia odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Jarosławska Rada Seniorów została powołana na wniosek burmistrza, uchwałą Rady Miasta Jarosławia. Celem projektu jest aktywizacja środowiska seniorów, wzmacnianie udziału osób powyżej 60. roku życia w życiu lokalnej społeczności oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

Kandydatów do rady mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz co najmniej 5 mieszkańców spośród osób uprawnionych do wyboru rady. Członkowie Rady Seniorów wyłonieni zostali w wyborach, przeprowadzonych 11 grudnia 2017 r., oto oni: Jadwiga Machura, Marian Janusz, Władysław Linn, Elżbieta Mazur, Edward Tokarski, Stanisława Mikuła, Anna Kamińska, doc. dr inż. Ryszard Łubyk, Krystyna Franczak, Wojciech Pysz, Regina Krsek, Teresa Pysz.

Podczas pierwszego posiedzenia Jarosławskiej Rady Seniorów, każdy z członków otrzymał z rąk burmistrza Waldemara Palucha stosowne zaświadczenie o wyborze.

- Dziękuję Państwu za podjęcie inicjatywy działania w Jarosławskiej Radzie Seniorów. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy dodatkowe kierunki wsparcia osób starszych. Chcemy dojrzałej grupie jarosławian zapewnić więcej możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym miasta oraz m.in. poszerzyć ofertę kulturalną -  mówi burmistrz W. Paluch.

W trakcie obrad, w głosowaniu jawnym wybrany został przewodniczący rady i jego zastępca, zostali nimi kolejno: Marian Janusz i Elżbieta Mazur.

Zadaniem nowo powołanej rady jest inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacnianie ich aktywności obywatelskiej, współpraca z władzami samorządowymi miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb osób w wieku senioralnym, w tym konsultowanie, doradzanie, czy analizowanie projektów przygotowywanych przez Radę Miasta i Burmistrza.

Członkowie Rady Seniorów powołani zostali na 4-letnią kadencję. Jest to praca społeczna, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia. Kolejne posiedzenie JRS planowane jest na luty.

Monika Sadurska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.01.2018 | aktualizacja 22.01.2018 07:45)
Fot. Monika Sadurska
Archiwum
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31