Zarządzenia i uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2021 rok.

Uchwała nr 263/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r.

Uchwała nr 263/XX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław.

 

Zarządzenie nr 383 z dnia 3 października 2019 r.

Zarządzenie nr 383/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do procesu obliczania głosów i ustalenia listy projektów, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok.

Zarządzenie nr 217 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok.

Uchwała nr 68/VI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2019 r.

Uchwała nR 68/VI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław.

Zarządzenie nr 370 z dnia 26 września 2018 r.

Zarządzenie nr 370/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26 września 2018 w sprawie powołania komisji do procesu obliczania głosów i ustalenia listy projektów, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok.

Zarządzenie nr 223 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 223/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2018 zmieniające Zarządzenie nr 190/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok.

Zarządznie nr 190 z dnia 29 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2019 rok.

Zarządzenie nr 397 z dnia 9 października 2017 r.

Zarządzenie nr 397/2017 Burmistrz Miasta Jarosławia z dnia 9 października 2017 w sprawie powołania komisji do procesu obliczania głosów i ustalenia listy projektów, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok.

Zarządzenie nr 379 z dnia 26 września 2017 r.

Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26 września 2017 zmieniające Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok

Zarządzenie nr 321 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok

Zarządzenie nr 211 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr 211/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2016 rok.

Zarządzenie nr 302 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie nr 302/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12 października 2015 w sprawie powołania komisji do procesu obliczenia głosów, które uzyskały projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2016 rok.

Zarządzenie nr 209 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2016 rok.

Zarządzenie nr 323 z dnia 14 października 2014 r.

Zarządzenie nr 323/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14 października 2014 w sprawie powołania komisji do obliczania ilości głosów, które uzyskały zgłoszone projekty w ramach przeznaczonych środków na budżet obywatelski w 2015 roku.

Zarządzenie nr 214 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 214/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia  17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2015 rok.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65