Aktualności / wydarzenia

(22.09.2004)
Działając na podstawie § 1 i § 2 uchwały Nr 106/XX/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, wyznacza się w dniach od 07 do 21 października 2004 r. termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Jarosławia
(10.09.2004)
W dniu 10 września 2004 r. Dyrektor Generalny LU Polska S.A. Colin Brown poinformował władze samorządowe Jarosławia o wycofaniu decyzji dotyczącej zamknięcia zakładu w Jarosławiu. Zapewnił o utrzymaniu linii technologicznych i dalszej...
(09.09.2004)
W dniu dzisiejszym tj. 9 września 2004 r. o godz. 10-tej w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy w Rzeszowie został złożony kompletny wniosek o rejestrację spółki pracowniczej pn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego ""San - Jarosław" Sp. z o.o. W skład zarządu wchodzą: prezes Janusz Wylaź oraz wiceprezesi: Stanisław Herda i Jacek Jabłoński.
(07.09.2004)
Działająca przy Ministrze Kultury Rada Ochrony Zabytków obradowała na wyjazdowym posiedzeniu w Jarosławiu 6 i 7 września 2004 r. Zaproszenie wystosowały władze miasta, które starają się o wpisanie jarosławskiej starówki na listę pomnika historii. Dotychczas na liście znajduje się 25 podmiotów, w tym m.in. Jasna Góra, Westerplatte, Biskupin, Kraków, Toruń, Wrocław, Zamość, Kazimierz Dolny.
(04.09.2004)
Uroczystości z okazji 60 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Michała Czartoryskiego OP
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65