Aktualności / wydarzenia

(18.12.2015)
17 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na kadencję 2015-2019, którego członkiem został m.in. burmistrz Waldemar Paluch.
(18.12.2015)
W najbliższy poniedziałek, 21 grudnia w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.
(17.12.2015)
Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu jest jednym z 11 laureatów konkursu pn. „Spełnij marzenia o bezpieczeństwie" organizowanego przez firmę Wiśniowski. W ramach nagrody wokół nowej siedziby budowanej w Radymnie powstanie bezpieczne ogrodzenie o wartości 30 tysięcy złotych. Wychowankowie, dyrekcja i pracownicy placówki dziękują wszystkim, którzy oddali na nią głosy.
(17.12.2015)
13 grudnia br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się XIV Gala Finałowa Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego „Wędkarstwo w krajobrazach Podkarpacia - natura 2000 Edycja 2015" pod hasłem: Ochrona Środowiska przed odpadami w oczach dziecka. Galę zorganizowano przez Okręgową Radę ds. Młodzieżowych PZW w Przemyślu, Urząd Miasta Jarosławia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Honorowym patronatem wydarzenie objęli Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Starosta Jarosławski.
(16.12.2015)
Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(16.12.2015)
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jarosławiu 14 grudnia odbywał się turniej szkolny w dwa ognie. Dyscyplina wydawać by się mogła zapomniana, a jednak wciąż cieszy się w Jarosławiu bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej zawsze jest okazją do wzajemnej zabawy, zdrowej rywalizacji i sportowego współzawodnictwa.
(16.12.2015)
„Świadome rodzicielstwo drogą do wychowania odpowiedzialnego nastolatka”, tak brzmiał temat dziesiątego – jubileuszowego Forum Wychowawczego „Wspólna Troska”, które odbyło się 11 grudnia, a zostało zorganizowane przez Publiczne Gimnazjum nr 3. W wydarzeniu uczestniczył zastępca burmistrza Wiesław Pirożek.
(16.12.2015)
W październiku tego roku uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel na sportowo”. Projekt dotyczy zorganizowania charytatywnego wydarzenia sportowego w naszym mieście. Już teraz zapraszamy na to wydarzenie – 14 stycznia 2016 r. w hali sportowej MOSiR będzie można wziąć udział w treningu crossfit prowadzonym przez instruktora.
(15.12.2015)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu pn." Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej" w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Jarosław.
(14.12.2015)
9 grudnia br. grupa dziennikarzy podkarpackich mediów odwiedziła nowe Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu w ramach wizyty studyjnej mającej na celu prezentację efektów realizacji wybranych projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
(14.12.2015)
13 grudnia minęła 34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju. Pamięć o trudniej historii sprzed lat nie gaśnie również w Jarosławiu. W intencji ofiar, represjonowanych i więzionych za działalność opozycyjną oraz Ojczyzny została odprawiona Msza św. Złożono też kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana „Solidarności". W uroczystości uczestniczył m.in. współorganizator obchodów, burmistrz miasta Waldemar Paluch, z zastępcą Wiesławem Pirożkiem oraz sekretarz dr Ewą Pieniążek.
(12.12.2015)
Każdego roku Klub „Kotłownia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich zamienia się w Wielką Galerię Artystyczną. To jedyne miejsce skąd przed Świętami Bożego Narodzenia można, a nawet powinno się wyjść z zakupioną pracą. Wśród przedmiotów przekazanych na tegoroczną 17. aukcję znalazły się m.in. upominki od burmistrza miasta Waldemara Palucha. Dzięki hojności licytujących 10 grudnia br. łącznie udało się zebrać ponad 8 tys. zł. Środki trafią do instytucji wspierających osoby pokrzywdzone przez los.
(11.12.2015)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. JANA HAFTKA wybitnego lekarza i naukowca, od 1998 roku Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. To nieodżałowana strata dla nas wszystkich.
(11.12.2015)
W niedzielę, 13 grudnia przypada 34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do zapalenia o godz. 19.30 świec w oknach naszych domów, na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego, a także jako wsparcie dla walczących o wolność.
(10.12.2015)
14, 15 i 16 grudnia odbędą się posiedzenia komisji Rady Miasta Jarosławia: Komisji Oświaty; Komisji Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta.
Strona: ««  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »  »»     [strona 3 z 44 - wszystkich aktualności: 648]
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65