Ogłoszenia i komunikaty

(21.02.2012)
ZARZĄDZENIE Nr 40.2/12 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(09.02.2012)
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 07.02.2012r.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65