Ogłoszenia i komunikaty

(24.02.2016)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 22. 02. 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2016.
(08.02.2016)
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.
(01.02.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2016 roku.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65