Ogłoszenia i komunikaty

(30.03.2016)
Urząd Miasta Jarosławia za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy poszukuje pracowników na stanowisko rzemieślnika kwalifikowanego o specjalnościach: · Murarz – tynkarz · Stolarz · Brukarz · Elektryk · Ogrodnik
(11.03.2016)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta Jarosławia powszechnej deratyzacji.
(09.03.2016)
Zakończone zostało głosowanie na kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu. Ostatnim dniem głosowania był 25 lutego br. W dniu 8 marca komisja powołana Zarządzeniem nr 43/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 1.03.2016 r. dokonała obliczenia głosów.
(07.03.2016)
Zarządzenie Nr 45 /2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
(04.03.2016)
ZARZĄDZENIE Nr 46/2016 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 4 marca 2016 r.
(02.03.2016)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej informujemy, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2015 roku następującym zawodniczkom, zawodnikom oraz trenerom z:
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65