Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Od 15 do 30 marca 2016 r. deratyzacja na terenie Jarosławia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta Jarosławia powszechnej deratyzacji.

Działając na podstawie § 1 i § 15 pkt 1 i 2 uchwały Nr 447/XLIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia wiosennej deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 15 marca do 30 marca 2016r.

Deratyzacją należy objąć:

podpiwniczone budynki wielolokalowe, lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, a także sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od 500 mm.

Trutki należy wyłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji i usunąć nie wcześniej niż w dniu jej zakończenia.

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości obszaru miasta.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zastosują się do obowiązków w zakresie deratyzacji podlegają odpowiedzialności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.).

W czasie wyłożenia trutki właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości są obowiązani do stosowania wszelkich środków ostrożności celem uniknięcia zatrucia osób i zwierząt domowych.

Burmistrz Miasta Jarosławia

Kancelaria Burmistrza Miasta
(11.03.2016 | aktualizacja 11.03.2016 14:43)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31