Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(28.11.2012)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.).
(12.11.2012)
Fundamentalna zmiana w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Jarosławia będzie polegała na tym, że Gmina Miejska Jarosław stanie się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Na terenie miasta Jarosławia planuje się, że będzie obowiązywał system, któremu podlegać będą wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkiwane przez mieszkańców jak i niezamieszkiwane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
(06.11.2012)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30