Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(23.02.2015)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku.
(23.02.2015)
Zarządzenie Nr 20 /2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.
(23.02.2015)
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku
(13.02.2015)
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 11.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku
(10.02.2015)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w sezonie 2013/2014 roku następującym zawodniczkom z :
(02.02.2015)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr 830 /LXXII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13. 10. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
(02.02.2015)
konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31