Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(29.12.2015)
Burmistrz Miasta Jarosławia powierza realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku" Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jarosławiu.
(16.12.2015)
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na realizację działań publicznych Powiatu Jarosławskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; kultury fizycznej i sportu oraz promocji powiatu. Kompletne oferty z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 r.
(01.12.2015)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku"
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30