Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(31.12.2018)
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przedstawia rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(28.12.2018)
Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu zaprasza wszystkich wolontariuszy na opłatek członków Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Ich Przyjaciół "Dwór Dobrej Rady" w Maćkowicach, który odbędzie 6 stycznia 2019 roku (niedziela).
(21.12.2018)
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne w dniach 8-10 stycznia 2019 r. Na spotkaniach będzie możliwość poruszenia tematów ważnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców regionu oraz rozmowy o prawach człowieka w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych. Wspólnie będą podjęte próby znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw. Spotkania będą odbywały się według kolejności w: Jarosławiu, Biłgoraju, Świdniku i Lublinie.
(19.12.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
(19.12.2018)
Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim zaprasza do wzięcia udziału w imprezach organizowanych na przełomie 2018 i 2019 roku przez dom kultury.
(13.12.2018)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jarosław" oraz podaniu informacji o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości.
(11.12.2018)
Okres jesienno-zimowy to czas zwiększonej liczby zaczadzeń i pożarów kominów. Krajowa Izba Kominiarzy apeluje do właścicieli i zarządców budynków do zadbania o przeprowadzenie odpowiednich kontroli.
(11.12.2018)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu III naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Termin zgłaszania formularzy: 12 grudnia 2018 r. – 4 stycznia 2019 r.
(10.12.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" w 2019 roku.
(06.12.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(04.12.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31