Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(30.12.2016)
Lista lekarzy weterynarzy upoważnionych do czynności urzędowych - wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej przeznaczonej do wywozu z gospodarstwa z terenu powiatu Jarosław w 2016-2017 roku.
(29.12.2016)
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01. 12. 2016 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku powierza się organizacji pozarządowej: „Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu", ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.
(02.12.2016)
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu zgodnie z art. 88n ust. 3a ustawy Prawo lokalne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późń. zm.) wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wale przeciwpowodziowym rzeki San - wał Munina (z pominięciem urządzonych przejazdów wałowych).
(02.12.2016)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 395/XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku.
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31