Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(25.06.2013)
Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
(19.06.2013)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.:
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30