Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(30.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(12.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(11.03.2015)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmian.) oraz uchwałą Nr 830/LXXII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015
(10.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii
(10.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(09.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 02.03.2015 r.
(09.03.2015)
ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.), Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 32/VI/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31