Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(30.04.2018)
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
(30.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok Nr 668/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 roku ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(27.04.2018)
Centrum Medyczne Medyk wraz z G2A Arena, pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i we współpracy z Diecezją Rzeszowską, organizuje Kongres Niewydolne Serce, który odbędzie się 5 maja 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to jest elementem programu profilaktycznego „Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu".
(23.04.2018)
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuje, że 29 maja 2018 r. rusza nabór w ramach Pakietu dla średnich miast, w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczący wsparcia projektów MŚP prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.
(18.04.2018)
Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
(17.04.2018)
Centrum Kulturalne w Przemyślu rozpoczyna trzeci, a zarazem ostatni rok realizacji projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018. 
(13.04.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
(11.04.2018)
Ośrodek ALIRA zaprasza osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej do udziału w Turnusie Terapeutycznym.
(10.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
(10.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 645 /LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27. 11. 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku:
(05.04.2018)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na spotkanie z udziałem Anny Dymnej i Wojciecha Bonowicza pt. „Sztuka Życia”, w ramach cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze”.
(04.04.2018)
Organizatorzy programu „Decydujesz, pomagamy” informują, że termin przyjmowania zgłoszeń, został przedłużony do 10.04.2018 r. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31