Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Treść Zarządzenia nr 110/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku wraz z załacznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 oraz wzorem oferty na realizację zadania publicznego znajdują się poniżej w plikach. 
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(10.04.2018)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31