Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(28.03.2018)
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem zwierząt oraz zaobserwowania występowania bezdomnych zwierząt wykazujących oznaki chorobowe, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jarosławia, informujemy, że przypadki takie należy zgłaszać do Straży Miejskiej.
(28.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 r.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Jarosławska kuźnia wolontariatu" w okresie od 15 kwietnia do 13 lipca 2018 roku.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że Stowarzyszenie "Nowa Kultura" w Jarosławiu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. Inne przedsięwzięcia w ramach profilaktyki alkoholowej, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: "Bawimy się i wypoczywamy bez używek" w okresie od 10 maja do 31 lipca 2018 roku.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(26.03.2018)
Podkarpacki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 7-16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
(23.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(22.03.2018)
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako instytucja udzielająca unijnych pożyczek dla firm w województwie podkarpackim zachęca do zapoznania się z nowymi ofertami: pożyczką standardową dla wszystkich MŚP z województwa oraz pożyczką z projektu „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.
(21.03.2018)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje informacje dla producentów tytoniu w związku z wejściem w dniu 15 grudnia 2017 r. w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym w Polsce celem ograniczenia szarej strefy.
(20.03.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
(16.03.2018)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii zwracają się z apelem do hodowców trzody chlewnej, którego treść przedstawiamy poniżej.
(15.03.2018)
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2h i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.2018.450) oraz Uchwałą Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 Burmistrz Miasta Jarosławia powierzył realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania.
(15.03.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową z zakresu pomocy społecznej.
(14.03.2018)
„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 19]
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30