Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(11.12.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(20.11.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(19.10.2009)
W sprawie udziału w wojewódzkim treningu i częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania miasta Jarosławia.
(21.09.2009)
W sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(27.07.2009)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje:
(25.05.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(08.05.2009)
W związku realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu” współfinansowanej ze środków UE, w dniu 11 05.2009 r. od godz. 12.00 będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
(17.04.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(09.04.2009)
Stosownie do art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku art. 33 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr199 poz.1227), w toku prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego, w związku ze złożonym wnioskiem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E– 40) Jędrzychowice – Korczowa odcinek od km 645 + 263 do km 656 + 413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
(03.04.2009)
Zaproszenie do udziału w konsultacji społecznej na temat ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015”
(30.03.2009)
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia
(25.03.2009)
Szanowni Państwo! Przedsiębiorcy! Pragnę przekazać Państwu, informacje o podejmowanych działaniach przez Ministerstwo Gospodarki, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie naszej Gminy.
(20.03.2009)
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
(20.03.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(27.02.2009)
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 23]
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30