Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(23.12.2013)
Wynik otwartego konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych.
(04.12.2013)
Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadania „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
(02.12.2013)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do specjalistycznych placówek wychowawczych w Jarosławiu w 2014 roku”.
(04.11.2013)
na dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej.
(31.10.2013)
ZARZĄDZENIE Nr 359/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
(23.07.2013)
ZARZĄDZENIE Nr 261 /2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
(11.07.2013)
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 434/XLII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26.11. 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013
(25.06.2013)
Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
(19.06.2013)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.:
(13.05.2013)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z duszpasterstwa z Dzielnicy nr 6" złożoną przez Parafię Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu
(29.03.2013)
ZARZĄDZENIE NR 86 /2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 29.03.2013r. Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r., oraz Uchwały Rady Miasta Nr 505/XLVIII/2013 r. z dnia 25.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2013 r.
(28.03.2013)
ZARZĄDZENIE Nr 85/2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 27. 03. 2013 r.
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 26]
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31