Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(27.12.2012)
Na podstawie art.19 a. ust. 2.ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwałą Nr 198 /XXI/2011 75/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:
(17.12.2012)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536) : Związek Inwalidów Wojennych R.P Zarząd Oddziału , 37-500 Jarosław, os. Jagiellonów 1,37-500 Jarosław
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30