Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(16.08.2016)
Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
(16.08.2016)
W Tarnowie powstał Oddział Krajowej izby Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar województwa małopolskiego i podkarpackiego.
(04.08.2016)
Termin składania ofert na stanowisko kandydata na dyrektorów kilku placówek oświatowych dobiegł końca. Poniżej przedstawiamy Państwu szersze informacje na ten temat.
(03.08.2016)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zawodniczkom, zawodnikom i trenerom z klubów wymienionych w ogłoszeniu.
(02.08.2016)
W związku z wnioskiem Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał obwieszczenie, którego treść znajduje się poniżej w załączniku.
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30