Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W związku z wnioskiem Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał obwieszczenie, którego treść znajduje się poniżej w załączniku.

27 lipca 2016 r. RDOŚ w Rzeszowie wydał postanowienie, którym nałóżył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Poniżej załączone obwieszczenie.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.08.2016 | aktualizacja 02.08.2016 13:32)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31