Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(26.02.2014)
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 654/LVIII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25.11. 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014
(21.02.2014)
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku
(14.02.2014)
ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13.02.2014 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(13.02.2014)
ZARZĄDZENIE Nr 30/2014 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 13. 02. 2014 r. Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław
(11.02.2014)
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(06.02.2014)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2013 roku zawodnikom z następujących klubów sportowych:
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30