Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(28.04.2014)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
(09.04.2014)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w sezonie 2013/2014 roku następującym zawodniczkom z:
(03.04.2014)
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w części zlecenia na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 r.: „Realizacja zadań skierowanych do osób dorosłych jak i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową poprzez rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa”
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30