Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(28.05.2018)
Drodzy Mieszkańcy! Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Clicktrans.pl zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.
(28.05.2018)
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego razem z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. W naszym mieście takie spotkanie planowane jest 4 czerwca br. o godz. 10.00 w Hotelu Jarosław. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ppwb.pl
(28.05.2018)
W ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu” firma MARMED realizuje BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. Celem Programu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Badania są pierwszym krokiem do zapobiegania i wczesnego wykrywania ubytków narządu słuchu.
(25.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(25.05.2018)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku. Wnioski można składać do Biur Powiatowych Agencji w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.
(23.05.2018)
Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.
(17.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(17.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(16.05.2018)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 maja - 30 czerwca 2018 r.
(14.05.2018)
Mieszkańcy regionu mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach IV edycji programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”, nad którym patronat objął Burmistrz Jarosławia.
(11.05.2018)
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że w związku z przebudową dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, w dniach od 14 do 16 maja nastąpi całkowite zamknięcie drogi Nr 1725 dla ruchu kołowego w km 2+641 do km 3+580.
(11.05.2018)
Starostwo Powiatowej w Jarosławiu informuje, że w związku z robotami drogowymi związanymi z przebudową drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice, w miejscowości Rokietnica w dniach 11 i 14 maja br. nastąpi zamknięcie drogi na odcinku 800 m od drogi wojewódzkiej Sokołów - Łańcut - Żurawica na czas wykonywania nawierzchni bitumicznej. Objazd drogami gminnymi.
(09.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(08.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
(04.05.2018)
Od ponad roku przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu działa Lokalne Centrum Wolontariatu, które zrzesza wolontariuszy z powiatu jarosławskiego oraz zaprasza do współpracy wolontariuszy i instytucje poszukujące wolontariuszy.
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30