Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(01.12.2014)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 roku”.
(09.10.2014)
ZARZĄDZENIE Nr 321/2014 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 09 października 2014r. Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław
(24.09.2014)
(22.09.2014)
(18.09.2014)
Informujemy, że w posiadaniu Gminy Miejskiej Jarosław znajduje się, usunięty z drogi w dniu 7 maja 2014 r., motocykl marki MZ-ETZ 150 o numerze ramy: 4139985, rok produkcji: 1989, numerze rejestracyjnym RTA 52NV (niezgodny z danymi CEPiK).
(23.07.2014)
Na podstawie art.19 a us.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.2010 Nr 234, poz.1536), oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 781/LXVIII/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 r.
(21.07.2014)
Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011r., ws. warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz uchwały Nr 681/LXI/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 stycznia 2014 r. - uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2014 rok, Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza dodatkowy konkurs wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 r.
(08.07.2014)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.07.2014r.
(27.06.2014)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego
(04.06.2014)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póż. zmian.) :
(26.05.2014)
Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
Strona: 1 | 2 | 3  »       [strona 1 z 3 - wszystkich aktualności: 34]
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31