Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póż. zmian.) :

Fundacji Fabryka Aktywności Młodych ul. gen. Gen. Sikorskiego 49/7, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski. 

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można składać uwagi dotyczące oferty w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia - Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej ul. Rynek 6 , pokój nr 22.                                                                                  BURMISTRZ  MIASTA

                                                                                        JAROSŁAWIA       

wprowadziła: Magdalena Rożek
(04.06.2014 | aktualizacja 05.06.2014 09:48)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31